Nakupte výrobky Hellmann‘s a hrajte o kuchyňský robot Electrolux, tlakový hrnecTefal nebo tyčový mixer Tefal

Pravidla soutěže

 

„Nakupte výrobky Hellmann‘s a hrajte o kuchyňský robot Electrolux, tlakový hrnecTefal nebo tyčový mixer Tefal“

 

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Nakupte výrobky Hellmann‘s a hrajte o kuchyňský robot Electrolux, tlakový hrnecTefal nebo tyčový mixer Tefal“ pro Českou republiku (dále jen „soutěž“).

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům-soutěžícím.

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a objednatele.

 

 

1. Pořadatel a objednavatel soutěže

 

Pořadatelem soutěže v České republice je společnost ZIGZAG s.r.o.

se sídlem: Jinočanská 137/28, 161 00  Praha 6, IČO: 27399061

Zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 110867

(dále jen „pořadatel“).

           

Objednavatelem soutěže v České republice je společnost Unilever ČR, spol. s r.o.

se sídlem: Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČO: 18627781

Zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 2196

(dále jen „objednavatel“)

 

Technický servis zajišťuje: GLOBDATA a.s.,

se sídlem: Na Příkopě 9-11, Praha 1, 110 00, IČO: 25098900

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4489

(dále jen „Globdata“)

           

 

2. Místo a termín konání soutěže

 

Soutěž probíhá ve vybraných prodejnách obchodní sítě COOP na území České republiky. Seznam prodejen COOP zapojených do soutěže je uveden v příloze č.1 těchto pravidel (dále jen „prodejny COOP“).

 

Soutěž probíhá v termínu od 1. 12. 2016 (10:00 hod.) do 31. 12. 2016 (22:00 hod.).

 

Soutěžními dny se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže.

 

 

3. Kdo se může zúčastnit soutěže

 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“) s následujícími výjimkami:

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci objednavatele, pořadatele,  společnosti Globdata, jakož i osoby jim blízké dle Občanského zákoníku a dále zaměstnanci prodejen COOP.

 

Soutěž je určena pro konečné spotřebitele, soutěže se nemohou účastnit podnikatelé a právnické osoby.

 

 

4. Pravidla soutěže

 

Soutěže se může zúčastnit soutěžící, který ve vybraných prodejnách COOP v období od 1. 12. 2016
do 31. 12. 2016 jednorázově zakoupí jakékoliv výrobky Hellmann‘s v minimální hodnotě 89,- Kč
a bude mít platnou účtenku o koupi s datem a časem nákupu (dále jen “soutěžní nákup“) a pošle
soutěžní SMS s odpovědí na soutěžní otázku.

SMS soutěž je rozdělena do pěti (5) soutěžních kol a v každém kole se odpovídá na jednu, pokaždé jinou soutěžní otázku.

Rozdělení jednotlivých soutěžních kol vědomostní SMS soutěže a otázky dané pro každé soutěžní SMS kolo:

První soutěžní SMS kolo bude probíhat v období od 1. 12. 2016 (10.00 hod.) do 6. 12. 2016 (22:00 hod.)

 

Soutěžní otázka pro první soutěžní SMS kolo zní:

 

Prodává se pod značkou Hellmann´s Delikátní Tatarská omáčka?

 

Druhé soutěžní SMS kolo bude probíhat v období od 7. 12. 2016 (10:00 hod.) do 12. 12. 2016 (22:00 hod.)

 

Soutěžní otázka pro druhé soutěžní SMS kolo zní:

 

Ve kterém roce se začala prodávat majonéza Hellmann’s podle receptury pana Hellmanna?

 

Třetí soutěžní SMS kolo bude probíhat v období od 13. 12. 2016 (10:00 hod.) do 18. 12. 2016 (22:00 hod.)

 

Soutěžní otázka pro třetí soutěžní SMS kolo zní:

 

Nabízí Hellmann’s kečup se sladidlem z rostliny Stévie?

 

Čtvrté soutěžní SMS kolo bude probíhat v období od 19. 12. 2016 (10.00 hod.) do 24. 12. 2016 (22:00 hod.)

 

Soutěžní otázka pro čtvrté soutěžní SMS kolo zní:

 

Ve kterém roce se začala vyrábět majonéza Hellmann’s v České republice?

 

Páté soutěžní SMS kolo bude probíhat v období od 25. 12. 2016 (10.00 hod.) do 31. 12. 2016 (22:00 hod.)

 

Soutěžní otázka pro páté soutěžní SMS kolo zní:

 

Kolik variant Salátových dresinků Hellmann’s nabízí společnost Unilever v ČR?

 

 

Nápovědu pro odpovědi na uvedené soutěžní otázky můžete dohledat na www.hellmanns.cz.

 

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní SMS zprávy doručené v soutěžní dny v době od 10.00 hodin do 22.00 hodin (doba provozu SMS centra).

Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení podmínek  uvedených v těchto pravidlech, doručí v době provozu SMS centra SMS zprávu v následujícím tvaru na telefonní číslo 900 06 03:

HELLMANNS mezera DATUM NAKUPU (DDMM) mezera CAS NAKUPU (HHMM) mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MESTO mezera VASE ODPOVED NA OTAZKU

 

Např.: HELLMANNS 1012 1344 PAVLA NOVOTNA PRAHA 542

 

Přičemž platí: veškeré údaje se vpisují bez diakritiky.

 

Datum a čas soutěžního nákupu uvedený v soutěžní SMS zprávě musí být v souladu s časem a datem soutěžního nákupu uvedeného na účtence – dokladu o nákupu.

 

SMS zprávy lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (Vodafone, T-Mobile, O2, a Ufon).

 

Soutěžní SMS zprávy soutěžící odesílají na telefonní číslo 900 06 03.

Účtenku/ky pečlivě uchovejte pro případ výhry.

Cena SMS zprávy je 3 Kč včetně DPH.

Službu technicky zabezpečuje společnost GLOBDATA a.s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00

Infolinka: 267 090 338 (po-pá od 9 do 16 hodin), www.platmobilem.cz.

 

5. Výhry a výherci v soutěži

Pořadatel vložil do soutěže následující výhry:

 

10x – kuchyňský robot Electrolux

10x – tlakový hrnec Tefal

20x – tyčový mixér Tefal

 

Pro každé soutěžní kolo jsou do soutěže vloženy tyto výhry: 2x kuchyňský robot Electrolux, 2x tlakový hrnec Tefal, 4x tyčový mixér Tefal. V každém soutěžním kole vyhrává 8 výherců.

V každém soutěžním kole budou vybráni výherci na základě správné odpovědi. První až druhá (1. – 2.) správná doručená odpověď v daném soutěžním kole vyhrává kuchyňský robot Electrolux, třetí až čtvrtá (3. - 4.) vyhrává tlakový hrnec Tefal, pátá až osmá (5. - 8.) vyhrává tyčový mixér Tefal. Doručením se rozumí datum a čas přijetí SMS zprávy se správnou odpovědí na soutěžní otázku do systému.

 

Unikátní telefonní  číslo se může stát výhercem pouze 1x v rámci každého soutěžního kola.

 

Pokud se soutěžící umístí v rámci jednoho soutěžního kola na více výherních místech, má nárok pouze na jednu, a to hodnotnější výhru. Následující pořadí doručených soutěžních SMS zpráv bude v této souvislosti upraveno.

 

Výherci budou kontaktováni SMS zprávou pořadatelem po ukončení každého kola, nejpozději však do 10 pracovních dnů následujících po ukončení celé SMS soutěže a to pro následné ověření splnění podmínek soutěže a zaslání požadovaných identifikačních údajů. Výherce bude kontaktován na čísle mobilního telefonu, z něhož byla odeslána soutěžní SMS zpráva.

 

U přijatých SMS zpráv je zhotovený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí do systému, obsah došlé SMS. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců a vyřešení reklamací.

 

Společnost zajišťující technický servis, objednavatel a ani pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost sítí mobilních operátorů a dále pak neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů, ani za nedoručení soutěžních SMS.

 

Obrázky výher na reklamních materiálech určených pro tuto soutěž jsou pouze ilustrativní.

 

 

6. Oznámení a předání výher

 

Výherci v soutěži budou o výhře informováni SMS zprávou a vyzváni k doručení originálu účtenky, a to buď na adresu pořadatele soutěže: ZIGZAG s.r.o., Jinočanská 137/28, 161 00  Praha 6 a nebo formou scanu celého originálu účtenky na e-mailovou adresu: info@zigzag.com.cz. Výherce musí současně s celou účtenkou uvést své identifikační údaje (jméno, přijmení, adresu a telefonní číslo, ze kterého byla odeslána výherní SMS) a dále jméno, příjmení a úplnou adresu, kam má být výhra poslána, pokud se liší od identifikačních údajů. V případě uvedení jedné adresy je tato považována za doručovací.

 

Pořadatel bude po výherci požadovat předložení soutěžní účtenky z prodejny COOP, jejíž datum a čas nákupu koresponduje s datem a časem nákupu uvedených v zaslané soutěžní SMS. V případě opakované účasti výherce v soutěži podle těchto pravidel, bude výhra výherci předána pouze v případě doložení všech účtenek prokazujících uskutečnění platných soutěžních nákupů ke všem jeho zaslaným SMS zprávám v rámci soutěže. Účtenka/účtenky musí obsahovat, o jaký výrobek značky Hellmann‘s se jedná – produkt vypsaný na účtence. Pokud v některých prodejnách COOP pokladní systém toto neumožňuje, je nutné k účtence si nechat vystavit paragon, na kterém budou vypsány produkty Hellmann’s které soutěžící nakoupil, na paragonu bude jejich název, cena + shodný datum a čas jako na účtence. Paragon musí být označen razítkem prodejny a dodán spolu s účtenkou. Pokud nebudou dodány oba doklady současně, nárok na výhru zaniká. Neúplná, poškozená, nečitelná nebo upravovaná účtenka nebude akceptována jako platný doklad o soutěžním nákupu. Pokud soutěžící z jakéhokoli důvodu na výzvu pořadatele účtenku/účtenky řádně nedoloží, může pořadatel rozhodnout o propadnutí nároku na výhru bez náhrady.

 

Účtenku/účtenky je nutné doručit na uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu pořadatele soutěže co nejdříve, nejpozději však do 10. 1. 2017. Výhry budou výhercům odeslány na adresu, kterou soutěžící pořadateli uvede jako korespondenční, případně jako doručovací, a to nejpozději 6. 2. 2017. Pořadatel neručí za termín doručení odeslaných výher.

 

Výhry budou zasílány ve dvou etapách následovně:

 

První etapa:

Výhercům, kteří zašlou účtenku/účtenky splňující veškeré výše uvedené náležitosti nejpozději do 16. 12. 2016 budou jejich výhry odeslány na adresu, kterou soutěžící pořadateli uvede jako korespondenční, případně jako doručovací, a to nejpozději 21. 12. 2016. Pořadatel neručí za termín doručení odeslaných výher.

 

Druhá etapa:

Všem ostatním výhercům, jejichž účtenka/účtenky splňující veškeré výše uvedené náležitosti a budou doručeny nejpozději do 10. 1. 2017, budou jejich výhry odeslány na adresu, kterou soutěžící pořadateli uvede jako korespondenční, případně jako doručovací, a to nejpozději 6. 2. 2017. Pořadatel neručí za termín doručení odeslaných výher.

 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat, ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

Výherci (jejich jméno a příjmení a místo bydliště-obec) budou po skončení a vyhodnocení soutěže zveřejněni na webových stránkách www.hellmanns.cz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít pořadatel či objednavatel podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry.

 

 

7. Všeobecné podmínky

 

Spotřebitel se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším soutěžním nákupem a odesláním SMS zprávy. Z jednoho telefonního čísla se může účastnit soutěže pouze jeden soutěžící. Z jednoho telefonního čísla může být odeslán libovolný počet SMS zpráv, avšak každá identická SMS, tj. stejné datum a stejný čas nákupu ze stejného čísla bude systémem evidována pouze 1x, a to při prvním doručení, kdy je přiděleno platné pořadí. Zároveň nelze na základě jedné účtenky posílat SMS zprávy z více telefonních čísel, tj. účtenku lze použít v rámci soutěže pouze jedenkrát. V případě, že jeden soutěžící se zúčastní soutěže vícekrát musí se následně prokázat odpovídajícím počtem účtenek, (tj. počet účtenek=počet soutěžních SMS zpráv) splňujících pravidla soutěže, jinak bude ze soutěže vyřazen a k jeho odpovědi se nepřihlíží.

 

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů ČR (např. prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslaných nikoli z území ČR a SMS zprávy doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže, či SMS zprávy jinak nesplňující podmínky soutěže. Pořadatel a objednavatel si vyhrazují právo konečného posouzení zaslaných soutěžních SMS.

 

Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu pořadatel zasílal na mobilní telefon, ze kterého byla doručena soutěžní SMS zpráva, informace ohledně soutěže.

 

Všeobecná ustanovení:

 

1)   Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2)   Účastník bere na vědomí a souhlasí s použitím všech jím v rámci této soutěže poskytnutých osobních údajů, tedy jméno, příjemní, adresa a telefon (dále jen „údaje“) pro účely vyhodnocení soutěže a doručení výher pořadatelem soutěže anebo společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, jakož i se zasíláním obchodních sdělení v rámci soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Po skončení soutěže budou osobní údaje zlikvidovány. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním na e-mail: infolinka@unilever.com. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT.

3)   Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu a není je možné z těchto důvodů ani reklamovat. Výhry nelze alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nebo jinou zasilatelskou službou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo objednavatel akce použít na jiné účely dle vlastního uvážení.

4)   Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci, v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednavatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika související s využitím výher.

5)   Pořadatel pořádá soutěž vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.

6)   Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednavatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednavatelem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.

7)   Úplná pravidla soutěže jsou po dobu trvání soutěže k dispozici na www.hellmanns.cz.

8)   Tento statut je vyhotoven ve 2 exemplářích, přičemž pořadatel soutěže a objednavatel soutěže obdrží po jednom z nich.

 

V Praze dne 30. 11. 2016

 

……………………….…                                                              …….………………………

   Pořadatel soutěže                                                                   Objednavatel soutěže

   (za ZIGZAG s.r.o.)                                                              (za UNILEVER ČR, spol. s r.o.)

 

PŘÍLOHA č. 1

Seznam prodejen COOP zapojených do soutěže:

VO Bakov

Na Výsluní

980

295 01

Bakov

Terno Bechyně

Na Libuši

763

391 65

Bechyně

Jednota SD v Boskovicích

Nám. 9. května

10

680 01

Boskovice

Terno České Budějovice

Suchomelská

533

370 10

České Budějovice

Jednota České Budějovice

Lidická

156

370 07

České Budějovice

Terno Český Krumlov

Tovární

164

381 01

Český Krumlov

SD Jednota- Jedność

Tovární

13

737 19

Český Těšín

ONS Dvůr Králové nad Labem

Legionářská

3031

544 01

Dvůr Králové nad Labem

Jednota Hodonín

Národní třída

13

695 34

Hodonín

Jednota Hořice

Táboritská

1442

508 01

Hořice v Podkrkonoší

COOP Hořovice

Palackého náměstí

200

268 40

Hořovice

Terno Hradec Králové

Bratří Štefanů

994

500 03

Hradec Králové

Velkoobchodní sklad Coop

Žižkova

815/55

693 01

Hustopeče u Brna

Terno Jihlava

Rantířovská

4787

586 05

Jihlava

COOP Jindřichův Hradec

Sídliště Vajgar

595/III

377 01

Jindřichův Hradec

ONS Kamenice nad Lipou

Masarykova

350

394 85

Kamenice nad Lipou

Družstvo Jednota Kladno

Nám Starosty Pavla

42

272 58

Kladno

Jednota Ústí nad Orlicí

Na lukách

756

561 51

Letohrad

ONS SD Milevsko

gen. Svobody

606

399 01

Milevsko

JMB Družstvo

Janáčkova

1331

676 12

Moravské Budějovice

Jednota SD

Nám. T. G. Masaryka

28

672 01

Moravský Krumlov

ONS Nová Paka

Kotíkova

1817

509 01

Nová Paka

SD Nymburk

Koněvova

639

288 00

Nymburk

Terno Olomouc

Horní lán

1196

779 00

Olomouc

Propagační podnik Opava

Sloná

13

746 01

Opava

ONS Pardubice

17. listopadu

235

532 26

Pardubice

SD Plasy

Babinská

403

331 15

Plasy

ZKD Plzeň

Poděbradova

1389/31

301 00

Plzeň

SD Podbořany

Masarykovo nám.

14

441 15

Podbořany

Terno Prachatice

Husinecká

1190

383 01

Prachatice

COOP Příbram

Dlouhá ulice

155

261 24

Příbram II

SD Rakovník

Tyršova

213

269 45

Rakovník

Terno Strakonice

Volyňská ulice

192

386 01

Strakonice

ZKD Sušice

nám. Svobody

135

342 01

Sušice

ZKD Sušice

Náměstí Svobody

135

342 01

Sušice

SD Tachov

Prokopa Velikého

497

347 01

Tachov

SD Toužim

Kosmová

42

364 01

Toužim

Terno Trhové Sviny

Budovatelská

916

374 01

Trhové Sviny

Terno Třeboň

Nádražní

641

379 01

Třeboň

Terno Týn nad Vltavou

Orlická

555

375 01

Týn nad Vltavou

Jednota Uherský Ostroj

Veselská

733

687 24

Uherský Ostroh

Jednota SD Velké Meziříčí

Třebíčská

1173

594 18

Velké Meziříčí

ONS Vimperk

1. máje

200

385 12

Vimperk

VO sklad COOP Jednota SF Vsetín

Hovězí

425

756 01

Vsetín

Jednota spotřební družstvo Zábřeh

Masarykovo nám.

45/5

789 19

Zábřeh

Terno Zlín

Třída Tomáše Bati

398

763 02

Zlín

Jednota spotřební družstvo ve Zlíně

Kvítková

4323

761 50

Zlín

 

TOP