ZÍSKEJTE HERA KUCHAŘKU

Pravidla soutěže

 

„Nakupte výrobky Hera a Hellmann´s a hrajte o skvělé ceny“

 

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Nakupte výrobky Hera a Hellmann´s a hrajte o skvělé ceny“ pro Českou republiku (dále jen „soutěž“).

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům-soutěžícím.

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a objednatele.

 

 

1.        Pořadatel a objednavatel soutěže

 

Pořadatelem soutěže v České republice je společnost DOT Production s.r.o.

                se sídlem: Koněvova 35, 130 00 Praha 3

                Zapsanou v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 101257

IČO: 27165281 DIČ: CZ27165281

               (dále jen „pořadatel“).

               

Objednatelem soutěže  v České republice je společnost Unilever ČR, spol. s r.o.

                se sídlem: Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8

                Zapsanou v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 2196

IČO: 18627781 DIČ: CZ18627781

(dále jen „objednavatel “)

 

Technický servis zajišťuje: GLOBDATA a.s., se dílem Na Příkopě 9-11, Praha 1, 110 00, IČO: 25098900,

zapsaná v OR Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4489 ( dále jen „ GLOBDATA“)

               

 

2. Trvání soutěže

 

Soutěž bude probíhat na území České republiky ve vybraných prodejnách obchodní sítě TESCO v termínu od 30.11.2016 (10:00 hod.) – 13.12. 2016 (22:00 hod.).

 

Soutěž bude následovně probíhat ve dvou soutěžních kolech:

 

První soutěžní kolo bude probíhat v období od 30.11.2016 (10.00 hod.) do 6.12.2016 (22:00 hod.)

Druhé soutěžní kolo bude probíhat v období od 7.12.2016 (10:00 hod.) do 13.12.2016 (22:00 hod.)

 

Pro každé soutěžní kolo je stanovena soutěžní otázka.

Soutěžními dny se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže.

 

 Seznam prodejen TESCO zapojených do soutěže je uveden v příloze č.1 (dále jen „prodejny TESCO“).

 

3. Kdo se může zúčastnit soutěže

 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“),

s následující výjimkami:

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke společnosti pořadatele, k objednateli, ke společnosti GLOBDATA a.s., a dále zaměstnanci prodejen TESCO, anebo osoby  jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

 

Soutěž je určena pro konečné spotřebitele, soutěže se nemohou účastnit podnikatelé a právnické osoby.

 

 

 

 

4. Pravidla soutěže

 

Soutěže se může zúčastnit soutěžící, který ve vybraných prodejnách TESCO v období od 30.11.2016 do 13.12.2016 jednorázově zakoupí jakékoliv výrobky Hera a Hellmann´s  v minimální hodnotě 99,- Kč (nákup musí vždy obsahovat Heru i Hellmann´s), bude mít platnou účtenku o koupi s datem a časem nákupu (dále jen “soutěžní nákup“) a  pošle soutěžní sms s odpovědí na soutěžní otázku.

Otázky pro jednotlivá soutěžní kola:

30.11. – 6.12.2016:                Kolik % tuku má Hera máslová příchuť 250 g?

7.12. – 13.12.2016:                Prodává se v ČR Hellmann´s tatarská omáčka delikátní?

 

Do soutěže budou zařezeny pouze soutěžní SMS zprávy doručené v soutěžní dny v době od 10 hodin do 22 hodin (doba provozu SMS centra).

Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení podmínek  uvedených v těchto pravidlech, doručí v době provozu SMS centra SMS zprávu v následujícím tvaru na telefonní číslo 900 06 03:

HELL mezera DATUM NAKUPU (DDMM) mezera CAS NAKUPU (HHMM) mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MESTO mezera VASE ODPOVĚD NA OTAZKU

 

Např: HELL  0812 0610  Eva Adamova  PRAHA  2020

 

Přičemž platí: veškeré údaje se vpisují bez diakritiky

 

 

Datum a čas soutěžního nákupu uvedený v soutěžní SMS zprávě musí být v souladu s časem a datem soutěžního nákupu uvedeného na účtence – dokladu o nákupu.

 

SMS zprávy lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (Vodafone, T-Mobile, O2, a Ufon).

 

Soutěžní SMS zprávy soutěžící odesílají na telefonní číslo 900 06 03.

Účtenku/ky pečlivě uchovejte  pro případ výhry.

Cena SMS zprávy je 3 Kč včetně DPH.

Za službu technicky zodpovídá společnost GLOBDATA a.s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00

Infolinka: 267 090 338 (po-pá od 9 do 16 hodin), www.platmobilem.cz.

 

 

 5. Výherce a výhry v soutěži:

Pořadatel vložil do soutěže následující výhry:

 

2x poukaz v hodnotě 10 000,- Kč do Wellnes Resortu Svatá Kateřina

10x šnekový odšťavňovač Gallet PAL 141

50x roční předplatné časopisu Apetit

 

Pro každé soutěžní kolo jsou do soutěže vloženy tyto výhry: 1x poukaz v hodnotě 10 000,- Kč do Wellnes Resortu Svatá Kateřina, 5x šnekový odšťavňovač Galett PAL 141, 25x roční předplatné časopisu Apetitl. V každém soutěžním kole vyhrává 31 výherců.

 

 Fotografie cen na POP materiálech jsou pouze ilustrativní.

   

V každém soutěžním kole budou vybráni výherci na základě správné odpovědi. První správná doručená odpověď v daném soutěžním kole vyhrává poukaz v hodnotě 10 000,- Kč do Wellnes Resortu Svatá Kateřina, druhá až šestá vyhrává šnekový odšťavňovač Gallet PAL 141 a sedmá až třicátáprvní vyhrává roční předplatné časopisu Apetit. Doručením se rozumí datum a čas přijetí SMS zprávy se správnou odpovědí na soutěžní otázku do systému.

 

 

 

Unikátní telefonní  číslo se může stát výhercem pouze 1x v rámci každého soutěžního kola.

 

Pokud se soutěžící umístí v rámci jednoho soutěžního kola na více výherních místech, má nárok pouze na jednu, a to hodnotnější výhru. Následující pořadí doručených soutěžních SMS zpráv bude v této souvislosti upraveno.

 

Výherci budou telefonicky kontaktováni pořadatelem nejpozději do 7 pracovních dnů následujících po ukončení soutěže a to pro ověření splnění podmínek soutěže. Výherce bude kontaktován na čísle mobilního telefonu, z něhož byla odeslána soutěžní SMS zpráva. Pokud nebude možné se s výhercem telefonicky spojit, bude mu zaslána informační SMS zpráva, na základě které bude vyzván kontaktovat pořadatele. Pokud tak do 3 dnů od výzvy neučiní, připadne výhra následujícímu soutěžícímu.

 

U přijatých SMS zpráv je zhotovený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí do systému, obsah došlé SMS. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců a vyřešení reklamací.

 

Společnost zajišťující technický servis, objednatel a ani pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost sítí mobilních operátorů a dále pak neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů, ani za nedoručení soutěžních SMS.

 

 

6. Oznámení a předání výher

 

Výherci výher budou informováni o výhře telefonicky a vyzváni k doručení originálu účtenky na adresu pořadatele soutěže, a to :DOT Production s.r.o, Nová cesta 2063/38, 140 00 Praha 4. Výherce musí na zadní stranu účtenky uvést své identifikační údaje (jméno, přijmení, adresa a telefonní číslo, ze kterého byla odeslána výherní sms.). Pořadatel bude po výherci požadovat předložení originálu účtenky, jejíž datum a čas nákupu koresponduje s datem a časem nákupu uvedeným v zaslané soutěžní SMS. V případě opakované účasti výherce v soutěži bude výhra výherci předána pouze v případě doložení všech účtenek prokazujících uskutečnění platných soutěžních nákupů k všem jeho zaslaným SMS zprávám v rámci soutěže. Účtenka/účtenky musí obsahovat, o jaký výrobek značky Hera a Hellmann´s se jedná – produkt vypsaný na účtence. Pokud v některých prodejnách TESCO pokladní systém toto neumožňuje, je nutné k účtence si nechat vystavit paragon, na kterém budou vypsány produkty Hellmann´s které soutěžící nakoupil, na paragonu bude jejich název, cena + shodný datum a čas jako na účtence. Paragon musí být označen razítkem prodejny a dodán spolu s účtenkou. Pokud nebudou dodány oba doklady současně, nárok na výhru zaniká.

 

 

Pokud soutěžící z jakéhokoli  důvodu na výzvu pořadatele účtenku/účtenky řádně nedoloží, může pořadatel rozhodnout o propadnutí nároku na výhru bez náhrady.  Účtenku je nutné doručit doporučeně poštou na adresu pořadatele soutěže  nejpozději do 5.1.2015. se svojí doručovací adresou.

 

Výhry  budou výhercům doručeny prostřednictvím přepravní společnosti na adresu, kterou soutěžící pořadateli uvede jako korespondenční, a to nejpozději do 30.1.2017.

 

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat, ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Pořadatel soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

 

Výherci (jejich jméno a příjmení a místo bydliště-obec) budou po skončení soutěže zveřejněni na webových stránkách.

 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít pořadatel či objednavatel podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry.

 

 

 

 

 

 

7. Všeobecné podmínky

 

Spotřebitel se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším soutěžním nákupem a odesláním SMS zprávy.

Z jednoho telefonního čísla se může účastnit soutěže pouze jeden soutěžící. Z jednoho telefonního čísla může být odeslán libovolný počet SMS zpráv, avšak každá identická SMS, tj. stejné datum a stejný čas nákupu ze stejného čísla bude systémem evidována pouze 1x, a to při prvním doručení, kdy je přiděleno platné pořadí. Zároveň nelze na základě jedné účtenky posílat SMS zprávy z více telefonních čísel, tj. účtenku lze použít v rámci soutěže pouze jedenkrát. V případě, že jeden soutěžící se zúčastní soutěže vícekrát, musí se následně prokázat odpovídajícím počtem účtenek, (tj. počet účtenek=počet soutěžních SMS zpráv) splňujících pravidla soutěže, jinak bude ze soutěže vyřazen a k jeho odpovědi se nepřihlíží.

 

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů ČR (např. prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslaných nikoli z území ČR a SMS zprávy doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže, či SMS zprávy jinak nesplňující podmínky soutěže. Pořadatel soutěže a Objednavatel si vyhrazují právo konečného posouzení zaslaných soutěžních SMS.

 

Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu pořadatel zasílal na mobilní telefon, ze kterého byla doručena soutěžní SMS zpráva, informace ohledně soutěže.

 

Všeobecná ustanovení:

 

1)       Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2)       Účastník bere na vědomí a souhlasí s použitím všech jím v rámci této soutěže poskytnutých osobních údajů –jméno, příjemní, adresa a telefon (dále jen „údaje“) pro účely vyhodnocení soutěže a doručení výher pořadatelem soutěže anebo společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, jakož i se zasíláním obchodních sdělení v rámci soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004Sb. Po skončení soutěže budou osobní údaje zlikvidovány. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním na e-mail: infolinka@unilever.com. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT.

3)       Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu. Výhry nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům  doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo objednatel soutěže použít na jiné účely dle vlastního uvážení.

4)       Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci, v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika související s využitím výher.

5)       Pořadatel pořádá soutěž vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.

6)       Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednatelem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící  nárok na výhru.

7)       Úplná pravidla soutěže jsou po dobu trvání soutěže k dispozici na www.hellmanns.cz

8)       Tento statut je vyhotoven ve 2 exemplářích, přičemž Pořadatel soutěže, Objednatel soutěže obdrží po jednom z nich.

 

 

 

 

V Praze dne 16.9.2016

 

 

 

 

PŘÍLOHA č.1

 

Seznam výrobků:

 

 EAN výrobku

Tatarské omáčky

 

859 3838 94234 2

Hellmann's Tatarská omáčka 50ml

51 g

871 8114 89534 5

Hellmann's Tatarská omáčka 100ml

112 g

872 2700 91925 4

Hellmann's Tatarská omáčka 225ml

217,1 g

872 2700 91922 3

Hellmann's Tatarská omáčka Light 225ml

216,5 g

871 2100 40624 9

Hellmann's Tatarská omáčka 420ml

424 g

871 4100 66755 2

Hellmann's Tatarská omáčka delikátní 225ml

222,8g

871 4100 66792 7

Hellmann's Tatarská omáčka delikátní 420ml

415,8g

872 2700 91923 0

Hellmann's Tatarská omáčka 650ml

627,3 g

871 2100 62412 4

Hellmann's Tatarská omáčka na bag. 250ml

250ml

 

Majonézy

 

871 8114 89472 0

Hellmann's Majonéza 100ml

112 g

872 2700 91929 2

Hellmann's Majonéza 225ml

211,5 g

872 2700 62348 9

Hellmann's Majonéza Light 225ml

230 g

871 2100 40630 0

Hellmann's Majonéza 420ml

398 g

871 4100 66355 4

Hellmann's Majonéza Delikátní 225ml

218,3g

871 2100 39891 9

Hellmann's Majonéza Delikátní 225ml

221 g

871 4100 66357 8

Hellmann's Majonéza Delikátní 420ml

407,4g

871 2100 39889 6

Hellmann's Majonéza Delikátní 420ml

412 g

872 2700 91927 8

Hellmann's Majonéza 650ml

611 g

871 2100 62433 9

Hellmann's Majonéza s př. česneku 250ml

250ml

871 2100 62437 7

Hellmann's Majonéza s karam. cib. 250ml

250ml

871 2100 62383 7

Hellmann's Majonéza na bagety 250ml

250ml

871 8114 76189 3

Hellmann's Majonéza s hořčicí 250ml ST

250 ml

871 2566 06787 9

Hellmann's Majonéza s citr. přích. 250ml ST

250 ml

 

Yofresh

 

872 2700 91926 1

Hellmann's Majonéza Yofresh 225ml

232 g

 

Dijonnaise

 

872 2700 91906 3

Hellmann's Dijonnaise 225ml

235 g

 

Dressingy

 

871 4100 27474 3

Hellmann's Dressing Provensálský 235ml

235ml

859 3838 98520 2

Hellmann's Dressing Francouzský 235ml

240 g

859 3838 98518 9

Hellmann's Dressing Tisíc ostrovů 235ml

246 g

859 3838 98519 6

Hellmann's Dressing Italský 235ml

232 g

859 3838 98517 2

Hellmann's Dressing Farmářský 235ml 

240g

 

 

 

 

Kečup

 

871 2100 39305 1

Hellmann's Kečup jemný 450g

450 g

871 2100 39222 1

Hellmann's Kečup jemně pálivý 450g

450 g

871 2100 39217 7

Hellmann's Kečup extra ostrý 450g

450 g

871 2100 39323 5

Hellmann's Kečup Napoli 450g

450 g

871 2100 56888 6

Hellmann's Kečup se steviolglyk. 450g

450 g

871 2100 39235 1

Hellmann's Kečup jemný 800g

800 g

871 2100 39216 0

Hellmann's Kečup jemně pálivý 800g

800 g

 

Omáčky k masu

 

871 0908 95933 2

Hellmann´s Omáčka k masu Whisky Cocktail 250 ml

277g

871 2566 42056 8

Hellmann's Omáčka k masu Steak 250ml

278 g

871 2566 42214 2

Hellmann's Omáčka k masu Samba 250ml

262 g

859 3838 97950 8

Hellmann's Omáčka k masu Česneková 250ml

249 g

871 2100 54862 8

Hellmann's Omáčka k masu Chilli 250ml

227 g

BBQ omáčky

871 0908 89127 4

Hellmann’s BBQ Omáčka American 200ml

200 ml

871 0908 89131 1

Hellmann’s BBQ Omáčka Australian 200ml

200 ml

871 0908 89135 9

Hellmann’s BBQ Omáčka Brazilian 200ml

200 ml

871 0908 89123 6

Hellmann’s BBQ Omáčka Japanese 200ml

200 ml

871 2566 388066

871 2566 394197

 

Hellmann’s Omáčka k masu Salsa Brava 250 ml

Hellmann’s Omáčka k masu BBQ 250 ml

 

 

 

Hořčice

 

859 3838 91830 9

Hellmann's Gurmánská hořčice 440g

440 g

 

 

 

 

 EAN výrobku

HERA

 

8593838011314

Hera 250g Vánoce

250g

8711200528462

Hera máslová příchuť 250g

250g

 

 

 

 

 Seznam prodejen

 

 

 

 

 

 

 


TOP